Венесуэлийн үйлдвэр үйлдвэрлэгчид цагт 300зурвас үлдээгээрэй